Anna-Lena & Rune

Husbygging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt

 

Det var ikke så vanskelig å bestemme seg for at Bjarne Skattkjær var rette mann å bruke til å tegne huset.

Vi har jobbet sammen med han og har nå et ferdig godkjent hus klar for bygging.

Det har vært en utrolig spennende prosess og vi er meget fornøyd med resultatet! 

 

Byggingen

 

For øyeblikket er vi ute og forhører oss ifbm graving, sprenging, fundamentering, bygging og muring.

Vi får god hjelp av Bjarne, og Rune har oversikten over dette arbeidet.

 

 

Kjøkken

 

Anna-Lena er igang med kjøkkenet og har sammen med flere kjøkkenleverandører utarbeidet forslag til vårt Herregårdskjøkken.

Det er en tidkrevende prosess, men resulatet ser ut til å kunne bli meget bra :-)